ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ VANG ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΟΥΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ VANG ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΟΥΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η ομάδα της VANG βρέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης για να πραγματοποιήσει μια σειρά  σεμιναρίων. Μετά το σεμινάριο τεχνικών των γυναικείων κουρεμάτων, ακολούθησε το workshop στις τεχνικές των ανδρικών κουρεμάτων. Η εκπαιδευτική διαδικασία  ήταν step by step παρουσίαση όλων των τεχνικών  και αμέσως μετά η πρακτική εφαρμογή από τους εκπαιδευόμενους με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή.

Η περιήγηση ανά την Ελλάδα και την Κύπρο για σεμινάρια και shows VANG θα συνεχιστεί και για το 2017.