Ανώτερο Επίπεδο

Ανώτερο Επίπεδο

 

Η διάρκεια φοίτησης είναι ένα εκπαιδευτικό (1) έτος και τρεις (3) μήνες και ολοκληρώνεται σε 1070 εκπαιδευτικές ώρες. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του basic level, δηλαδή το ένα (1) έτος φοίτησης, και επιπλέον τρεις (3) μήνες εξειδίκευσης (320 ώρες μετεκπαίδευσης) μαζί με την πρακτική εξάσκηση στο εκπαιδευτικό κομμωτήριο της VANG.

 

Τα θέματα στα οποία μπορείτε να μετεκπαιδευτείτε είναι τα εξής:

 

α) Γεωμετρικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων  (1 εκπ. εβδομάδα)

 

β) Εμπορικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων     (1 εκπ. εβδομάδα)

 

γ) Δημιουργικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων  (3 ημέρες)

 

δ) Εμπορικές Τεχνικές των Ανδρικών  Κουρεμάτων    (2 εκπ. εβδομάδες)

 

ε) Εμπορικές Τεχνικές των Γυναικείων Χτενισμάτων  (2 εκπ. εβδομάδες)

 

η) Εμπορικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων    (2 εκπ. εβδομάδες)

 

σ) Βασικό Βαφείο (1 εκπ. εβδομάδα)

 

Κατά την διάρκεια παρακολούθησης των levels, δίνεται στους σπουδαστές η δυνατότητα συμμετοχής στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που συμμετέχει η VANG, όπως είναι τα διάφορα κομμωτικά shows, η Εβδομάδα Μόδας, τα Καλλιστεία, τα Φεστιβάλ κομμωτικής κ.α.