Ανώτερο Επίπεδο

Ανώτερο Επίπεδο

 

Η διάρκεια φοίτησης είναι ένα εκπαιδευτικό (1) έτος και τρεις (3) μήνες και ολοκληρώνεται σε 1070 εκπαιδευτικές ώρες. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του basic level, δηλαδή το ένα (1) έτος φοίτησης, και επιπλέον τρεις (3) μήνες εξειδίκευσης (320 ώρες μετεκπαίδευσης) μαζί με την πρακτική εξάσκηση στο εκπαιδευτικό κομμωτήριο της VANG.

 

Τα θέματα στα οποία μπορείτε να μετεκπαιδευτείτε είναι τα εξής:

 

α) Γεωμετρικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων  (1 εκπ. εβδομάδα)

 

β) Εμπορικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων     (1 εβδομάδα)

 

γ) Δημιουργικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων  (3 ημέρες)

 

δ) Εμπορικές Τεχνικές των Ανδρικών  Κουρεμάτων    (2 εβδομάδες)

 

ε) Εμπορικές Τεχνικές των Γυναικείων Χτενισμάτων  (2 εβδομάδες)

 

η) Εμπορικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων    (2 εβδομάδες)

 

σ) Τεχνικές εργασίες Βαφείου (Βασικό) (1 εβδομάδα)