Δημιουργικές Τεχνικές των Ανδρικών Κουρεμάτων

Οι Δημιουργικές τεχνικές των ανδρικών κουρεμάτων προσφέρουν πλήρη ενημέρωση για τις τελευταίες Τάσεις της Μόδας στο ανδρικό κούρεμα.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές τεχνικές κουρέματος και χρώματος.
Ο κομμωτής ενημερώνεται και εκπαιδεύεται για να εφαρμόσει τις τελευταίες εξελίξεις της Διεθνής Μόδας.
Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρει την δυνατότητα να παρέχετε στο κομμωτήριο σας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα του ανδρικού κουρέματος.

 

Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τέσσερις (4) ημέρες, από Δευτέρα ως Πέμπτη.
Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής  Δημιουργικών Τεχνικών Ανδρικών Κουρεμάτων:

 

 

21/01 – 24/01 08/07 – 11/07
18/02 – 21/02 16/09 – 19/09
18/03 – 21/03 14/10 – 17/10
15/04 – 18/04 11/11 – 14/11
13/05 – 16/05 09/12 – 12/12
10/06 – 13/06