Δημιουργικές Τεχνικές των Γυναικείων Χτενισμάτων

Οι Δημιουργικές τεχνικές σας εκπαιδεύουν στον τρόπο χρήσης όλων των ηλεκτρικών εργαλείων (στρογγυλό – πλάκα – μασιά) που εφαρμόζονται σε κάθε μήκος μαλλιών και μεγιστοποιούν το αισθητικό αποτέλεσμα στο χτένισμα.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές τεχνικές και οι παραλλαγές τους στο χτένισμα.
Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου κομμωτηρίου στο χτένισμα.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τέσσερις (4) ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ έως τις 18:00 μ.μ.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δημιουργικών Τεχνικών Γυναικείων Χτενισμάτων:

 

 

15/05 – 18/05 16/10 – 19/10
12/06 – 15/06 13/11 – 16/11
10/07 – 13/07 11/12 – 14/12
18/09 – 21/09