Δημιουργικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων

Οι Δημιουργικές τεχνικές σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσετε καταπληκτικά Βραδινά-Νυφικά Χτενίσματα με την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (στρογγυλό – πλάκα – μασιά) και πρόσθετων μαλλιών (τρέσα).
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές τεχνικές και παραλλαγές βραδινών χτενισμάτων.
Στόχος είναι να αποκτήσει την ικανότητα ο εκπαιδευόμενος να δημιουργεί Βραδινά Χτενίσματα υψηλής τεχνογνωσίας.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τέσσερις (4) ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δημιουργικών Τεχνικών Βραδινών Χτενισμάτων:

 

 

04/02 – 07/02 22/07 – 25/07
04/03 – 07/03 02/09 – 05/09
01/04 – 04/04 30/09– 03/10
30/04 – 03/05 29/10 – 01/11
27/05 – 30/05 25/11 –  28/11
 24/06 – 27/06