Δημιουργικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων

Οι Δημιουργικές τεχνικές σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσετε καταπληκτικά Βραδινά-Νυφικά Χτενίσματα με την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (στρογγυλό – πλάκα – μασιά) και πρόσθετων μαλλιών (τρέσα).
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές τεχνικές και παραλλαγές βραδινών χτενισμάτων.
Στόχος είναι να αποκτήσει την ικανότητα ο εκπαιδευόμενος να δημιουργεί Βραδινά Χτενίσματα υψηλής τεχνογνωσίας.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τέσσερις (4) ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δημιουργικών Τεχνικών Βραδινών Χτενισμάτων:

 

 

06/02 – 09/02 24/07 – 27/07
06/03 – 09/03 04/09 – 07/09
03/04 – 06/04 02/10 – 05/10
02/05 – 05/05 30/10 – 02/11
29/05 – 01/06 27/11 –  30/11
 26/06 – 29/06