Δημιουργικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων

Οι Δημιουργικές τεχνικές σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσετε καταπληκτικά Βραδινά-Νυφικά Χτενίσματα με την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (στρογγυλό – πλάκα – μασιά) και πρόσθετων μαλλιών (τρέσα).
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές τεχνικές και παραλλαγές βραδινών χτενισμάτων.
Στόχος είναι να αποκτήσει την ικανότητα ο εκπαιδευόμενος να δημιουργεί Βραδινά Χτενίσματα υψηλής τεχνογνωσίας.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τέσσερις (4) ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δημιουργικών Τεχνικών Βραδινών Χτενισμάτων:

 

 

05/02 – 08/02 23/07 – 26/07
05/03 – 08/03 03/09 – 06/09
02/04 – 05/04 01/10 – 04/10
30/04 – 04/05 29/10 – 01/11
29/05 – 01/06 26/11 –  29/11
 25/06 – 28/06