Δημιουργικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων

Οι Δημιουργικές τεχνικές των γυναικείων κουρεμάτων δίνουν την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει το ταλέντο και την έμπνευσή του.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται έξι (6) διαφορετικές τεχνικές κουρέματος και τέσσερις (4) τεχνικές αραιώματος (free hand).
Οι Δημιουργικές τεχνικές αναφέρονται σε κουρέματα με σύγχρονες γραμμές και υπέροχα τελειώματα ικανά να ανταποκρίνονται στην σημερινή αγορά. Ο συνδυασμός Γεωμετρικών – Εμπορικών και Δημιουργικών τεχνικών στα γυναικεία κουρέματα, καλύπτει όλοκληρωμένα το εύρος των αναγκών ενός κομμωτηρίου.

 

Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τρεις (3) ημέρες, από Δευτέρα έως Τετάρτη.

 

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ έως τις τις 18:00 μ.μ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δημιουργικών Τεχνικών Γυναικείων Κουρεμάτων:

 

 

07/01 – 09/01 24/06 – 26/06
21/01 – 23/01 08/07 – 10/07
04/02 – 06/02 22/07 – 24/07
18/02 – 20/02 02/09 – 04/09
04/03 – 06/03 16/09 – 18/09
18/03 – 20/03 30/09 – 02/10
 01/04 – 03/04 14/10 –16/10
15/04 – 17/04 29/10 – 31/10
30/04 – 03/05 11/11 – 13/11
13/05 – 15/05 25/11 – 27/11
27/05 – 29/05  09/12 – 11/12
10/06 – 12/06