Εμπορικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει την δημιουργικότητά του στα βραδινά – νυφικά χτενίσματα.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές βασικές τεχνικές και οκτώ (8) παραλλαγές Βραδινών Χτενισμάτων, για απεριόριστο αριθμό δημιουργιών που καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι οκτώ (8) ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη για δύο (2) εβδομάδες.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 

Hμερομηνίες Διεξαγωγής Εμπορικών Τεχνικών Βραδινών Χτενισμάτων:

 

 

21/01 – 24/01 & 28/01 – 31/01
18/02 – 21/02 & 25/02 – 28/02
18/03 – 21/03 & 26/03 – 29/03
15/04 – 18/04 & 22/04 – 25/04
13/05 – 16/05 & 20/05 – 23/05
10/06 – 13/06 & 17/06 – 20/06
08/07 – 11/07 & 15/07 – 18/07
16/09 – 19/09 & 23/09 – 26/09
14/10 – 17/10 & 21/10– 24/10
11/11 – 14/11 & 18/11– 21/11
09/12 – 12/12 & 16/12 – 19/12