Εμπορικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει την δημιουργικότητά του στα βραδινά – νυφικά χτενίσματα.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές βασικές τεχνικές και οκτώ (8) παραλλαγές Βραδινών Χτενισμάτων, για απεριόριστο αριθμό δημιουργιών που καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι οκτώ (8) ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη για δύο (2) εβδομάδες.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 

Hμερομηνίες Διεξαγωγής Εμπορικών Τεχνικών Βραδινών Χτενισμάτων:

 

 

23/01 – 26/01 & 30/01 – 02/02
20/02 – 23/02 & 28/02 – 03/03
20/03 – 23/03 & 27/03 – 30/03
18/04 – 21/04 & 24/04 – 27/04
15/05 – 18/05 & 22/05 – 25/05
12/06 – 15/06 & 19/06 – 22/06
10/07 – 13/07 & 17/07 – 20/07
18/09 – 21/09 & 25/09 – 28/09
16/10 – 19/10 & 23/10– 26/10
13/11 – 16/11 & 20/11– 23/11
11/12 – 14/12 & 18/12 – 21/12