Εμπορικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει την δημιουργικότητά του στα βραδινά – νυφικά χτενίσματα.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται οκτώ (8) διαφορετικές βασικές τεχνικές και οκτώ (8) παραλλαγές Βραδινών Χτενισμάτων, για απεριόριστο αριθμό δημιουργιών που καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι οκτώ (8) ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη για δύο (2) εβδομάδες.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 

Hμερομηνίες Διεξαγωγής Εμπορικών Τεχνικών Βραδινών Χτενισμάτων:

 

 

22/01 – 25/01 & 29/01 – 01/02
20/02 – 23/02 & 26/02 – 01/03
19/03 – 22/03 & 26/03 – 29/03
16/04 – 19/04 & 23/04 – 26/04
14/05 – 17/05 & 21/05 – 24/05
11/06 – 14/06 & 18/06 – 21/06
09/07 – 12/07 & 16/07 – 19/07
17/09 – 20/09 & 24/09 – 27/09
15/10 – 18/10 & 22/10– 25/10
12/11 – 15/11 & 19/11– 22/11
10/12 – 13/12 & 17/12 – 20/12