Εκπαιδευτική Ολοήμερη Παρουσίαση Στις Τεχνικές Των Κουρεμάτων & Στα Βραδινά Χτενίσματα

Εκπαιδευτική Ολοήμερη Παρουσίαση Στις Τεχνικές Των Κουρεμάτων & Στα Βραδινά Χτενίσματα

Η ομάδα εκπαιδευτών της VANG πραγματοποίησε ολοήμερη παρουσίαση με λεπτομερή εκπαίδευση τόσο στα κουρέματα όσο και στα νυφικά χτενίσματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε μορφή step by step τόσο για τις τεχνικές των ανδρικών και γυναικείων κουρεμάτων, όσο και για τις τεχνικές των βραδινών.

Η VANG ανανέωσε το ραντεβού της με τους εκπαιδευόμενους στα επερχόμενα μετεκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται κατά διάρκεια όλου του έτους.