Εκπαιδευτική Παρουσίαση Σε Μαθητές & Καθηγητές Από Τον ΟΑΕΔ Κομμωτικής Παλλήνης

Εκπαιδευτική Παρουσίαση Σε Μαθητές & Καθηγητές Από Τον ΟΑΕΔ Κομμωτικής Παλλήνης

Η VANG πραγματοποίησε ολοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους μαθητές και τους καθηγητές από τη σχολή ΟΑΕΔ της Παλλήνης. Παρουσιάστηκαν βήμα προς βήμα τεχνικές των κουρεμάτων και των βραδιών χτενισμάτων.

Η καλλιτεχνική ομάδα της VANG κατέπληξε τους θεατές με γεωμετρικά αλλά και δημιουργικά κουρέματα, καθώς και πρωτότυπα βραδινά χτενίσματα .

Η VANG θα πραγματοποιήσει πληθώρα μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων όλο το 2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 -5315033.