Μεσαίο Επίπεδο

Μεσαίο Επίπεδο

 

Η διάρκεια φοίτησης είναι ένα εκπαιδευτικό (1) έτος και δύο (2) μήνες και ολοκληρώνεται σε 1010 εκπαιδευτικές ώρες. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του basic level, δηλαδή το ένα (1) εκπαιδευτικό έτος φοίτησης, και επιπλέον δυο (2) μήνες εξειδίκευσης (260 ώρες μετεκπαίδευσης) μαζί με την πρακτική εξάσκηση στο εκπαιδευτικό κομμωτήριο της VANG.

Τα θέματα στα οποία μπορείτε να μετεκπαιδευτείτε είναι τα εξής:

α) Γεωμετρικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων (1 εβδομάδα)

β) Εμπορικές Τεχνικές των Γυναικείων Κουρεμάτων (1 εβδομάδα)

γ) Εμπορικές Τεχνικές των Ανδρικών Κουρεμάτων (2 εβδομάδες)

δ) Εμπορικές Τεχνικές των Γυναικείων Χτενισμάτων (2 εβδομάδες)

ε) Εμπορικές Τεχνικές των Βραδινών Χτενισμάτων (2 εβδομάδες)