Μονοήμερα Σεμινάρια Κομμωτικής

Τα Μονοήμερα Προγράμματα αφορούν το Ανδρικό Κούρεμα, τις Τεχνικές Βαφείου, το Γυναικείο Κούρεμα και τα Βραδινά-Νυφικά Χτενίσματα.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση step by step αναλυτικής παρουσίασης 3 διαφορετικών σχημάτων συνδυαστικά με την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών αυτών (hands on).

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο χώρο της Vang Academy στο Αιγάλεω, είτε στο δικό σας χώρο.

Η ημέρα διεξαγωγής είναι πάντα Δευτέρα και παρουσιάζεται κάθε φορά 1 (ένα) σεμινάριο διαφορετικού θέματος.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής Μονοήμερων Σεμιναρίων:

 

 

16/01 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ 03/07 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
30/01 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ 17/07 ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ
13/02 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ 31/07 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ
28/02 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ 11/09 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
13/03 ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ 25/09 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ
27/03 ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ 09/10 ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ
10/04 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ 23/10 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
24/04 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ 06/11 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ
08/05 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ 20/11 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
22/05 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ 04/12 ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ
05/06 ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ 18/12 ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ
19/06 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ Η’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΙΟΥ