Ολοήμερες Παρουσιάσεις VANG Στις Τεχνικές Των Κουρεμάτων & Tων Χρωμάτων

Ολοήμερες Παρουσιάσεις VANG Στις Τεχνικές Των Κουρεμάτων & Tων Χρωμάτων

Η ομάδα εκπαιδευτών της VANG πραγματοποίησε δυο (2) ολοήμερες παρουσιάσεις που περιελάμβαναν λεπτομερή εκπαίδευση τόσο στα κουρέματα όσο και στο βαφείο. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιείχε step by step παρουσίαση τεχνικών των ανδρικών και γυναικείων κουρεμάτων , αλλά και των τεχνικών του βαφείου.

Το κοινό εντυπωσιάστηκε από την εκπαίδευση της VANG τόσο στα κουρέματα με έντονα χρώματα, όσο και στις τεχνικές των χρωμάτων.

Η VANG ανανέωσε το ραντεβού της με τους εκπαιδευόμενους στα επερχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα διεξάγονται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.