Ολοήμερη Εκπαίδευση Ανδρικού Κουρέματος Στον Βόλο

Ολοήμερη Εκπαίδευση Ανδρικού Κουρέματος Στον Βόλο

Η VANG πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία ολοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις τεχνικές του Ανδρικού κουρέματος, την Δευτέρα 14/07, σε ομάδα κομμωτών του συνδέσμου στο Βόλο.

Το σεμινάριο περιελάμβανε αναλυτική παρουσίαση 3 διαφορετικών σχηματικών σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή αυτών.