ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για να δείτε την απόφαση για την χορήγηση άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ πατήστε εδώ 

Για να δείτε την άδεια λειτουργίας πατήστε εδώ 

Για να δείτε την απόφαση ΦΕΚ πατήστε εδώ 

Για να δείτε τον αριθμό απόφασης ΦΕΚ πατήστε εδώ

Για να δείτε τη συνέχεια της απόφασης όπως δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ πατήστε εδώ 

 

H VANG αποτελεί διαπιστευμένο Φορέα Δια Βίου Μάθησης και ανήκει συγκεκριμένα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1(2014) εδώ

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1- συνέχεια εδώ