Σεμινάριο VANG (Κουρεμάτων & Χτενισμάτων) Στον ΟΕΒΕ Μαγνησίας

Σεμινάριο VANG (Κουρεμάτων & Χτενισμάτων) Στον ΟΕΒΕ Μαγνησίας

H VANG συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!

Η ομάδα εκπαιδευτών της VANG πραγματοποίησε ολοήμερη εκπαιδευτική παρουσίαση στις τεχνικές των κουρεμάτων και στα βραδινά-νυφικά χτενίσματα σε μαθητές κομμωτικής τέχνης στον Βόλο.

Το σεμινάριο περιλάμβανε αναλυτική παρουσίαση πολλών διαφορετικών σχημάτων σε ζωντανά μοντέλα.

Οι θεατές εντυπωσιάστηκαν από την ομάδα της Vang και εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα προσεχή μετεκπαιδευτικά προγράμματα.