Τάσεις Μόδας των Γυναικείων Κουρεμάτων

Πρόκειται για τεχνικές, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στον κομμωτή να εκπαιδευτεί στις τελευταίες τάσεις της μόδας.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται έξι (6) διαφορετικές τεχνικές κουρέματος και χρώματος.
Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερωθείτε για τις επιταγές της Μόδας στο γυναικείο κούρεμα και να μπορείτε να τις εφαρμόσετε στο χώρο σας.

 

Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τρεις (3) ημέρες, από Δευτέρα έως Τετάρτη.

 

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Τάσεων Μόδας Γυναικείων Κουρεμάτων:

 

 

30/01 – 01/02  17/07 – 19/07
27/03 – 29/03  09/10 – 11/10
22/05 – 24/05  04/12 – 06/12