Τάσεις της Μόδας των Βραδινών Χτενισμάτων

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα τον κομμωτή να εκπαιδευτεί στις τελευταίες Τάσεις της Μόδας.
Παρουσιάζονται και εφαρμόζονται έξι (6) διαφορετικές τεχνικές και παραλλαγές βραδινών χτενισμάτων σύμφωνα με τις Τάσεις της Μόδας.
Σας δίνεται η ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με τα πιο μοντέρνα βραδινά χτενίσματα, αυτά που προτείνονται από τις παγκόσμιες πασαρέλες.
Η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι τρεις (3) ημέρες, από Δευτέρα έως Τετάρτη.

Το ωράριο εκπαίδευσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής Τάσεων μόδας των βραδινών χτενισμάτων:

 

 

30/01 – 01/02 17/07 – 19/07
27/03 – 29/03 09/10 – 11/10
22/05 – 24/05 04/12 – 06/12